Prihlásenie - registrácia  |   Objednávka  |   Cenník  |   VOP  |   Kontakt  |   Pre uchádzačov

Klientská zóna / Registrácia klienta

Základné údaje


Obchodný názov: *
Právna forma: *

Oblasť pôsobenia:

*
Región pôsobenia: *
Stručný popis:
Popíšte v skratke predmet podnikania Vašej spoločnosti. Táto stručná charakteristika sa zobrazuje v registri firiem a je tiež zobrazená pri každom inzeráte.

Kontaktné a fakturačné údajePoštová adresa: *

Fakturačná adresa, ak je odlišná od poštovej: Ak je vaša fakturačná adresa totožná s poštovou,
pole ponechajte prázdne (doplní sa automaticky).
[?]

Kontaktná osoba: *IČO: *
Telefón:DIČ: *
Fax:IČ-DPH:
Email: *
Domovská stránka: Internetovú adresu vašej webstránky zadajte v tvare
http://www.vasastranka.sk
[?]

Prihlasovacie údaje


Prihlasovacie meno:
Heslo: Prihlasovacie heslo by malo pozostávať minimálne zo 6 znakov a čísel. V žiadnom prípade by sa nemalo rovnať prihlasovaciemu menu. [?]
Overenie hesla: Zopakujte zadanie hesla z predošlého kroku. [?]

Pred kliknutím na Odoslať prekontrolujte údaje, predovšetkým právnu formu, obchodný názov, kontaktné a fakturačné údaje a identifikátory IČO/IČ-DPH/DIČ. Podmienkou registrácie je potvrdenie nižšie uvedeného prehlásenia:

Týmto prehlasujem, že SÚHLASÍM so Všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti JOBAGENT.Sk, s.r.o. a všetky údaje, ktoré som uviedol, sú pravdivé.

Súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov v spoločnosti JOBAGENT.SK s.r.o. v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 a v zmysle Memoranda o spracúvaní osobných údajov na marketingové účely.


Cenník služieb  |   Objednávka služieb  |   Obchodné podmienky  |   Ochrana os. údajov  |   JOBAGENT network  |   Vaše údaje  |   Stav účtu  |   Kontakt  |   Odhlásiť sa


© 2010 JOBAGENT.SK, s.r.o. Všetky práva vyhradené.