Úvod  |   Ponuky práce  |   Brigády  |   Životopisy  |   Platy  |   Diskusie  |   Informácie  |   Pre firmy

Úvodná stránka / Ponuky práce / Práca podľa zamestnávateľov / Dekra kvalifikácia a poradenstvo s.r.o.

Práca pre Dekra kvalifikácia a poradenstvo s.r.o.

Ponúkané profesie:   Hľadať slová:    

Branch Manager - Trnava TOP PRÁCA

Práca pre Dekra kvalifikácia a poradenstvo s.r.o., profesia: Riaditeľ pobočky.
Rozbehnutie novej pobočky personálnej agentúry vo zverenom regióne – špecializácia na personálny lízing Nadviazanie nových obchodných kontak...
23.07.2014
Trnava

Branch Manager - Banská Bystrica TOP PRÁCA

Práca pre Dekra kvalifikácia a poradenstvo s.r.o., profesia: Riaditeľ pobočky.
Rozbehnutie novej pobočky personálnej agentúry vo zverenom regióne – špecializácia na personálny lízing Nadviazanie nových obchodných kontak...
23.07.2014
Banská Bystrica

Branch Manager - Nitra TOP PRÁCA

Práca pre Dekra kvalifikácia a poradenstvo s.r.o., profesia: Riaditeľ pobočky.
Rozbehnutie novej pobočky personálnej agentúry vo zverenom regióne – špecializácia na personálny lízing Nadviazanie nových obchodných kontak...
23.07.2014
Nitra

Asistentka/obchodná referentka TOP PRÁCA

Práca pre Dekra kvalifikácia a poradenstvo s.r.o., profesia: Obchodný zástupca.
Komunikácia so zákazníkmi (osobne, telefonicky, mailom) Spracovanie prijatých objednávok od zákazníkov Vystavovanie faktúr zákazníkom Vystav...
23.07.2014
Košice

Branch Manager - Trenčín TOP PRÁCA

Práca pre Dekra kvalifikácia a poradenstvo s.r.o., profesia: Riaditeľ pobočky.
Rozbehnutie novej pobočky personálnej agentúry vo zverenom regióne – špecializácia na personálny lízing Nadviazanie nových obchodných kontak...
23.07.2014
Trenčín

Project manager pre oblasť personálneho lízingu- Bratislava TOP PRÁCA

Práca pre Dekra kvalifikácia a poradenstvo s.r.o., profesia: Projektový manažér - IT.
Budovanie siete klientov pre oblasť personálneho lízingu (výrobný aj administratívny) vo zverenom regióne Aktívny monitoring trhu vo zvereno...
23.07.2014
Bratislava

Obchodník/akvizítor- korporátna klientela TOP PRÁCA

Práca pre Dekra kvalifikácia a poradenstvo s.r.o., profesia: Obchodný zástupca.
Aktívne vyhľadávanie nových obchodných príležitostí v segmente stredne veľkých a veľkých (korporátnych) klientov Vedenie obchodných rokovaní...
23.07.2014
Banskobystrický kraj

Konštruktér - CATIA TOP PRÁCA

Práca pre Dekra kvalifikácia a poradenstvo s.r.o., profesia: CATIA konštruktér.
Konštrukcia klimatizačnej techniky podľa požiadaviek zákazníka Vypracovávanie a aktualizácia výkresovej dokumentácie Podpora pri vytváraní t...
23.07.2014
Žilinský kraj

Junior Java developer TOP PRÁCA

Práca pre Dekra kvalifikácia a poradenstvo s.r.o., profesia: Softvérový vývojár.
Vývoj web aplikácie Vývoj nového kódu a údržba už existujúceho kódu Optimalizácia SQL Úprava Jasper reportov Úzka spolupráca s ostatnými čle...
23.07.2014
Žilina

Konštruktér so znalosťou programu Autodesk Inventor TOP PRÁCA

Práca pre Dekra kvalifikácia a poradenstvo s.r.o., profesia: Konštruktér.
Samostatné riešenia a realizácia úloh, konštruovanie techniky po mechanickej stránke Komplexné zabezpečenie technickej prípravy výroby, riad...
23.07.2014
Žilinský kraj

Grafik - web dizajn TOP PRÁCA

Práca pre Dekra kvalifikácia a poradenstvo s.r.o., profesia: Grafik.
Kreatívna tvorba vizuálnych, interaktívnych a multimediálnych návrhov pre potreby web stránok a web aplikácií Výroba/konverzia grafických ná...
23.07.2014
Žilina

Speditionskaufmann/frau TOP PRÁCA

Práca pre Dekra kvalifikácia a poradenstvo s.r.o., profesia: .
Erstellen von Frachtbriefen, Lieferscheinen Speditionsaufträge erstellen und an Spediteure übermitteln Einkauf von Sondertransporten Sendung...
23.07.2014
Martin
Ružomberok
Žilina

Vedúci oddelenia skúšobne TOP PRÁCA

Práca pre Dekra kvalifikácia a poradenstvo s.r.o., profesia: Vedúci úseku predajne.
Zodpovednosť za riadenie a organizačné zabezpečenie činností skúšobného oddelenia Plánovanie, realizácia a vyhodnocovanie skúšok Monitorovan...
23.07.2014
Žilinský kraj
Trenčiansky kraj

Výrobný technológ TOP PRÁCA

Práca pre Dekra kvalifikácia a poradenstvo s.r.o., profesia: Technológ v strojárstve.
Návrh a vývoj technologického procesu Zavádzanie nových výrobných technológií Navrhovanie opatrení na optimalizáciu výrobných procesov Rieše...
23.07.2014
Žilinský kraj

Marketingový riaditeľ TOP PRÁCA

Práca pre Dekra kvalifikácia a poradenstvo s.r.o., profesia: Marketingový riaditeľ.
Komplexné riadenie marketingového oddelenia. Riadenie monitoringu trhu a koncepčná príprava marketingovej stratégie. Zavádzanie inovatívnych...
23.07.2014
Bratislava

HR Director TOP PRÁCA

Práca pre Dekra kvalifikácia a poradenstvo s.r.o., profesia: Personálny riaditeľ.
Spracovanie a implementácia HR stratégie, organizačnej štruktúry, interných nariadení Development manažment Zodpovednosť za rozpočet oddelen...
23.07.2014
Slovenská republika

SAP solution architect for SAP ERP area (MM/SRM) TOP PRÁCA

Práca pre Dekra kvalifikácia a poradenstvo s.r.o., profesia: SAP konzultant.
Implementácia projektov, upgrade projektov, integrácia projektov v MM/SRM alebo SD Aktívna komunikácia so zákazníkmi a navrhovanie komplexný...
23.07.2014
Košice

SAP solution architect for SAP ERP area (PM) TOP PRÁCA

Práca pre Dekra kvalifikácia a poradenstvo s.r.o., profesia: SAP konzultant.
Navrhovanie, programovanie, konfigurácia a testovanie aplikácií SAP PM Implementácia projektov, upgrade projektov, integrácia projektov Anal...
23.07.2014
Košice

SAP solution architect for SAP ERP area (FI) TOP PRÁCA

Práca pre Dekra kvalifikácia a poradenstvo s.r.o., profesia: SAP konzultant.
Navrhovanie, programovanie, konfigurácia a testovanie aplikácií SAP FI Implementácia projektov, upgrade projektov, integrácia projektov Anal...
23.07.2014
Košice

Samostatný účtovník/účtovníčka TOP PRÁCA

Práca pre Dekra kvalifikácia a poradenstvo s.r.o., profesia: Účtovník.
Zodpovednosť za komplexné vedenie účtovníctva spoločnosti Zodpovednosť za kontrolu práce ostatných účtovníkov Vypracovanie mesačných a ročný...
23.07.2014
Bratislava

Junior programátor - webové aplikácie TOP PRÁCA

Práca pre Dekra kvalifikácia a poradenstvo s.r.o., profesia: Programátor.
Návrh a vývoj webových aplikácií v prostredí .NET (C#, VB) Výskum, design a implementácia nových prvkov SW Tvorba návrhov a dokumentácie na ...
23.07.2014
Košice

IT Analytik (SW spoločnosť) TOP PRÁCA

Práca pre Dekra kvalifikácia a poradenstvo s.r.o., profesia: IS/IT analytik.
Zber informácií a analýza prostredia a požiadaviek zákazníka Príprava štúdií realizovateľnosti (prioritne pre webové aplikácie) Príprava fun...
23.07.2014
Bratislava
Košice

IT projektový manažér - SOA TOP PRÁCA

Práca pre Dekra kvalifikácia a poradenstvo s.r.o., profesia: Projektový manažér - IT.
Zodpovednosť za návrh SOA (servisne orientovanej architektúry) s cieľom vytvorenia jednotného a univerzálneho prostredia prepájajúceho rôzne...
23.07.2014
Bratislava

Lektor/školiteľ - soft skills TOP PRÁCA

Práca pre Dekra kvalifikácia a poradenstvo s.r.o., profesia: Lektor, školiteľ - IT.
Realizácia odborného vzdelávania pre skupiny do 10 účastníkov pre oblasť soft skills (komunikácia, prezentačné zručnosti, asertivita) Komp...
23.07.2014
Slovenská republika

Lektor/školiteľ - obchodné zručnosti TOP PRÁCA

Práca pre Dekra kvalifikácia a poradenstvo s.r.o., profesia: Lektor, školiteľ - IT.
Realizácia odborného vzdelávania pre skupiny do 10 účastníkov pre oblasť obchodných zručnost Komplexná príprava školiacich materiálov a po...
23.07.2014
Slovenská republika

Obchodno-technický zástupca (vykurovacia technika a vzduchotechnika) TOP PRÁCA

Práca pre Dekra kvalifikácia a poradenstvo s.r.o., profesia: Obchodno - technický zástupca.
Vyhľadávanie nových zákazníkov v oblasti vykurovacej techniky a vzduchotechniky Starostlivosť o existujúcu klientelu Pravidelný monitoring e...
23.07.2014
Košický kraj

Výrobný riaditeľ (stavebná spoločnosť/pozemné stavby) TOP PRÁCA

Práca pre Dekra kvalifikácia a poradenstvo s.r.o., profesia: Manažér výroby.
Riadenie a výsledky výrobno technického úseku a koordinácia spolupráce s ostatnými úsekmi Príprava vývojových stratégií projektov spoločnost...
23.07.2014
Prešovský kraj
Košický kraj

Vedúci čistiarne odpadových vôd TOP PRÁCA

Práca pre Dekra kvalifikácia a poradenstvo s.r.o., profesia: Správca budovy / nehnuteľnosti.
Riadi a kontroluje proces čistenia odpadových vôd Zodpovedá za kvalitu vypúšťaných odpadových vôd do povrchového recipientu Zodpovedá za bez...
23.07.2014
Prešov

Sústružník TOP PRÁCA

Práca pre Dekra kvalifikácia a poradenstvo s.r.o., profesia: .
Sústruženie zadaných častí výrobkov Práca s meracími zariadeniami
23.07.2014
Žilinský kraj

CNC obrábač kovov TOP PRÁCA

Práca pre Dekra kvalifikácia a poradenstvo s.r.o., profesia: Obrábač kovov.
Práca na CNC strojoch
23.07.2014
Žilinský kraj

Dekra kvalifikácia a poradenstvo s.r.o.

Dekra kvalifikácia a poradenstvo s.r.o.

Personálno -poradenská spoločnosť poskytujúca rozsiahle služby v oblasti ľudských zdrojov a odborného vzdelávania.

Tento projekt vám bude nápomocný, ak ste hľadali: práca, profesia, brigády, voľné pracovné miesta, úrad práce, ponuky práce, trh práce, personálne agentúry.

Práca emailom |  Ponuky práce |  Brigády |  Profesie |  Regióny |  Zamestnávatelia |  Popisy profesií |  Platy a benefity |  Práca v IT |  Práca pre obchodníkov |  Slovník


© 2005-2014 JOBAGENT.SK, s.r.o. Všetky práva vyhradené. 39