Úvod  |   Ponuky práce  |   Brigády  |   Životopisy  |   Platy  |   Diskusie  |   Informácie  |   Pre firmy

Úvodná stránka / Ponuky práce / Práca podľa zamestnávateľov / Dekra kvalifikácia a poradenstvo s.r.o.

Práca pre Dekra kvalifikácia a poradenstvo s.r.o.

Ponúkané profesie:   Hľadať slová:    

Úverový špecialista - Senior TOP PRÁCA

Práca pre Dekra kvalifikácia a poradenstvo s.r.o., profesia: Finančný poradca.
Kompletizácia podkladov pre schvaľovanie úverových žiadostí firemnej, korporátnej klientely Vypracovanie finančných analýz a posúdenie bonit...
16.04.2014
Bratislava

Reklamačný technik - stavebná výroba TOP PRÁCA

Práca pre Dekra kvalifikácia a poradenstvo s.r.o., profesia: Manažér výroby.
Evidovanie prijatých stavebných reklamácií, vád a nedorobkov Zodpovednosť za riešenie vzniknutých reklamácií na stavebných projektoch u klie...
16.04.2014
Bratislava

Asistentka oddelenia klinických štúdii TOP PRÁCA

Práca pre Dekra kvalifikácia a poradenstvo s.r.o., profesia: Asistent/ka.
Periodické spracovávanie štatistických dát v internom databázovom systéme Aktívna komunikácia v anglickom jazyku s centrálou spoločnosti v z...
16.04.2014
Bratislava

Senior účtovník TOP PRÁCA

Práca pre Dekra kvalifikácia a poradenstvo s.r.o., profesia: Účtovník.
Spracovanie, a zodpovednosť za správnosť, úplnosť a včasnosť mesačných a ročných účtovných závierok Spracovanie daňového priznania k DPH, ko...
16.04.2014
Bratislava

Java vývojár TOP PRÁCA

Práca pre Dekra kvalifikácia a poradenstvo s.r.o., profesia: Softvérový vývojár.
Vývoj web aplikácie Vývoj nového kódu a údržba už existujúceho kódu Optimalizácia SQL Úprava Jasper reportov Úzka spolupráca s ostatnými čle...
16.04.2014
Žilina

Senior proces inžinier TOP PRÁCA

Práca pre Dekra kvalifikácia a poradenstvo s.r.o., profesia: Procesný inžinier.
Vypracovanie časovej štúdie a štúdie toku materiálu a ergonómie Tvorba a analýza MMR (hodinové sadzby strojov) Spracovanie kalkulácií výrobk...
16.04.2014
Žilinský kraj

Účtovníčka TOP PRÁCA

Práca pre Dekra kvalifikácia a poradenstvo s.r.o., profesia: Účtovník.
Komplexné vedenie a spracovanie podvojného účtovníctva Spracovanie mesačnej, kvartálnej a ročnej uzávierky Pripravovanie podkladov pre repor...
16.04.2014
Žilina

Supplier quality engineer TOP PRÁCA

Práca pre Dekra kvalifikácia a poradenstvo s.r.o., profesia: Kvalitár analytik.
Plánovanie, vykonávanie, zaznamenávanie vstupnej kontroly (SAP), spolupráca s laboratóriom a projektovým týmom Vykonávanie hodnotenia dodáva...
16.04.2014
Žilinský kraj

Príležitosť pre absolventov VŠ strojárskej pracovať v zahraničí/Konštruktér klimatizačných zariadení TOP PRÁCA

Práca pre Dekra kvalifikácia a poradenstvo s.r.o., profesia: Konštruktér.
Hľadáme absolventa VŠ strojárskeho zamerania, ktorý chce dlhodobo pracovať v zahraničí, konkrétne vo Vadúze (Lichtenštajnsko) ako Konštrukté...
16.04.2014
Bratislava
Trnavský kraj
Trenčiansky kraj
Nitriansky kraj
Žilinský kraj
Banskobystrický kraj
Prešovský kraj
Košický kraj

Skladník TOP PRÁCA

Práca pre Dekra kvalifikácia a poradenstvo s.r.o., profesia: Skladník.
Selektovanie náhradných dielov Objednávanie náhradných dielov u dodávateľov Príjem a výdaj tovaru Udržiavanie skladových zásob Sledovanie zá...
16.04.2014
Bratislava

Prijímací technik TOP PRÁCA

Práca pre Dekra kvalifikácia a poradenstvo s.r.o., profesia: Technik prijímací.
Riadi a motivuje predovšetkým tím prijímacích technikov (asi 6 ľudí) Pracuje priamo na príjme opráv, a podľa potreby zastupuje členov svojho...
16.04.2014
Bratislava

Administratívny pracovník s anglickým a dánskym jazykom TOP PRÁCA

Práca pre Dekra kvalifikácia a poradenstvo s.r.o., profesia: Administratívny pracovník.
Realizácia krátkych prekladov z anglického do dánskeho jazyka Vyhľadávanie informácií na internete v anglickom jazyku Spracovávania údajov v...
16.04.2014
Bratislava

Lektor/školiteľ - obchodné zručnosti TOP PRÁCA

Práca pre Dekra kvalifikácia a poradenstvo s.r.o., profesia: Lektor, školiteľ - IT.
Realizácia odborného vzdelávania pre skupiny do 10 účastníkov pre oblasť obchodných zručnost Komplexná príprava školiacich materiálov a po...
16.04.2014
Slovenská republika

Lektor/školiteľ - lean manažment, procesný a projektový manažment TOP PRÁCA

Práca pre Dekra kvalifikácia a poradenstvo s.r.o., profesia: Projektový manažér.
Realizácia odborného vzdelávania pre skupiny do 10 účastníkov pre oblasť lean manažmentu, procesného a projektového manažmentu Komplexná p...
16.04.2014
Slovenská republika

Lektor/školiteľ - soft skills TOP PRÁCA

Práca pre Dekra kvalifikácia a poradenstvo s.r.o., profesia: Lektor, školiteľ - IT.
Realizácia odborného vzdelávania pre skupiny do 10 účastníkov pre oblasť soft skills (komunikácia, prezentačné zručnosti, asertivita) Komp...
16.04.2014
Slovenská republika

Konštruktér TOP PRÁCA

Práca pre Dekra kvalifikácia a poradenstvo s.r.o., profesia: Konštruktér.
Samostatné riešenia a realizácia úloh, konštruovanie techniky po mechanickej stránke Komplexné zabezpečenie technickej prípravy výroby, riad...
16.04.2014
Žilinský kraj

Technológ pre všeobecné strojárstvo TOP PRÁCA

Práca pre Dekra kvalifikácia a poradenstvo s.r.o., profesia: Technológ v strojárstve.
Tvorba technologických postupov pre ohýbanie, obrábanie, zváranie a povrchové úpravy Optimalizácia technologických postupov Tvorba noriem sp...
16.04.2014
Trenčiansky kraj
Žilinský kraj

PLC programátor TOP PRÁCA

Práca pre Dekra kvalifikácia a poradenstvo s.r.o., profesia: Programátor CNC.
Tvorba softwaru pre ovládanie zariadení Určenie parametrov a technických riešení aplikácií Pokročilé programovanie Unitronix alebo B&...
16.04.2014
Ilava
Považská Bystrica
Púchov
Trenčín

IT projektový manažér - SOA TOP PRÁCA

Práca pre Dekra kvalifikácia a poradenstvo s.r.o., profesia: Projektový manažér - IT.
Zodpovednosť za návrh SOA (servisne orientovanej architektúry) s cieľom vytvorenia jednotného a univerzálneho prostredia prepájajúceho rôzne...
16.04.2014
Bratislava

Junior programátor - webové aplikácie TOP PRÁCA

Práca pre Dekra kvalifikácia a poradenstvo s.r.o., profesia: Programátor.
Návrh a vývoj webových aplikácií v prostredí .NET (C#, VB) Výskum, design a implementácia nových prvkov SW Tvorba návrhov a dokumentácie na ...
16.04.2014
Košice

Stavebný manažér - vnútorná výstavba TOP PRÁCA

Práca pre Dekra kvalifikácia a poradenstvo s.r.o., profesia: Projektový manažér - stavebníctvo.
Posúdenie projektovej dokumentácie stavebného projektu Dohľad nad dodržiavaním podmienok dohodnutých pri zazmluvnení výstavby diela Komuniká...
16.04.2014
Bratislava

Obchodník/Akvizítor - prenájom komerčných priestorov TOP PRÁCA

Práca pre Dekra kvalifikácia a poradenstvo s.r.o., profesia: Obchodný zástupca.
Komplexné sprostredkovanie predaja a prenájmu kancelárskych, priemyselných, logistických priestorov Aktívna akvizícia zameraná na rozširovan...
16.04.2014
Bratislava

Disponent / Špeditér pre cestnú kamiónovú prepravu TOP PRÁCA

Práca pre Dekra kvalifikácia a poradenstvo s.r.o., profesia: Disponent.
Organizovanie a koordinovanie prepráv s ohľadom na platnú legislatívu a termínové požiadavky klientov Zodpovednosť za efektívny priebeh a ko...
16.04.2014
Bratislava

Call operátor - service desk TOP PRÁCA

Práca pre Dekra kvalifikácia a poradenstvo s.r.o., profesia: Pracovník zákazníckeho servisu.
Zabezpečuje prvotný telefonický kontakt so zákazníkom v prípade potreby riešenia technických problémov so SW aplikáciami Poskytuje základné ...
16.04.2014
Košice

Elektrikár - montáž káblových zväzkov TOP PRÁCA

Práca pre Dekra kvalifikácia a poradenstvo s.r.o., profesia: Elektrikár.
Montáž káblových zväzkov
16.04.2014
Detva

Zvárač TOP PRÁCA

Práca pre Dekra kvalifikácia a poradenstvo s.r.o., profesia: Zvárač.
Zváranie kovov v súlade s technickou dokumentáciou Používanie zváracích nástrojov a prístrojov, zodpovedanie za ich správne nastavenie a pou...
16.04.2014
Krupina
Zvolen

Strojný zámočník, obrábač kovov TOP PRÁCA

Práca pre Dekra kvalifikácia a poradenstvo s.r.o., profesia: Obrábač kovov.
Výroba dielov podľa výkresového plánu a výkresovej dokumentácie v požadovanej kvalite a čase Obsluha klasických strojov
16.04.2014
Banskobystrický kraj

Prevádzkový zámočník TOP PRÁCA

Práca pre Dekra kvalifikácia a poradenstvo s.r.o., profesia: Vedúci prevádzky.
Zostavenie strojov a zariadení Diagnostikovanie a odstraňovanie porúch na strojoch Vykonávanie funkčných skúšok a uvádzanie do prevádzky opr...
16.04.2014
Krupina
Zvolen

Operátor CNC ohraňovacích lisov TOP PRÁCA

Práca pre Dekra kvalifikácia a poradenstvo s.r.o., profesia: Operátor CNC strojov.
Obsluha CNC ohraňovacích lisov, excentrických lisov Kontrola kvality výrobku
16.04.2014
Banskobystrický kraj

Administratívny pracovník s anglickým a švédskym jazykom TOP PRÁCA

Práca pre Dekra kvalifikácia a poradenstvo s.r.o., profesia: Administratívny pracovník.
Realizácia krátkych prekladov z anglického do švédskeho jazyka Vyhľadávanie informácií na internete v anglickom jazyku Spracovávania údajov ...
16.04.2014
Bratislava

Dekra kvalifikácia a poradenstvo s.r.o.

Dekra kvalifikácia a poradenstvo s.r.o.

Personálno -poradenská spoločnosť poskytujúca rozsiahle služby v oblasti ľudských zdrojov a odborného vzdelávania.

Tento projekt vám bude nápomocný, ak ste hľadali: práca, profesia, brigády, voľné pracovné miesta, úrad práce, ponuky práce, trh práce, personálne agentúry.

Práca emailom |  Ponuky práce |  Brigády |  Profesie |  Regióny |  Zamestnávatelia |  Popisy profesií |  Platy a benefity |  Práca v IT |  Práca pre obchodníkov |  Slovník


© 2005-2014 JOBAGENT.SK, s.r.o. Všetky práva vyhradené. 30