Úvod  |   Ponuky práce  |   Brigády  |   Životopisy  |   Platy  |   Diskusie  |   Informácie  |   Pre firmy

Úvodná stránka / Ponuky práce / Production Planner (6-30-29725/JA)

Production Planner (6-30-29725/JA)

Grafton Recruitment Slovakia s.r.o.

07.03.2018 Hlavný pracovný pomer

Grafton Recruitment Slovakia s.r.o.  

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste

  • Hľadáme plánovača výroby do výrobnej spoločnosti pôsobiacej v strojárskom priemysle, ktorý bude zodpovedný za:- kapacitný prepočet plánu na základe požiadaviek (výhľady, objednávky) zákazníka- spoluprácu s Customer service pri potvrdzovaní objednávok zákazníkom- tvorbu denného výrobného plánu pre jednotlivé operácie a technológie- zadávanie výrobného plánu majstrovi výroby a vedúcemu logistiky- denné sledovanie plnenia výrobného plánu- vyhodnocovanie kapacitného vyťaženia strojov a technológií- korekciu výrobného plánu na základe denného vyhodnocovania- komunikáciu sklzov resp. voľných kapacít výrobného plánu s key-account a výrobným majstrom- eskaláciu sklzov výrobného plánu na výrobného riaditeľa Taktiež bude spolupracovať na:- tvorbe cenových ponúk z hľadiska dostupnosti výrobných kapacít- určovaní výrobných parametrov- optimalizácii výroby pre zavedené výrobky za účelom dosahovania maximálneho ekonomického efektu- odlaďovaní a optimalizácii výrobných a procesných tokov- analýzach nepodarkovitosti (8D), porúch a neplnení výrobného plánu- pri zavádzaní nových výrobkov

Práca v regióne

Práca na pozícii


Výhody a ďalšie informácie

  • Práca v reálne sa rozvíjajúcej spoločnosti- Možnosť kariérneho rastu- Školenia- Vstupenky do divadla- Firemné podujatia

Kandidát svojim podpisom dobrovoľne udeľuje spoločnosti Grafton Recruitment Slovakia, s.r.o., IČO: 35 874 155, Obchodná 2, 811 01  Bratislava (ďalej len Grafton), súhlas so správou, spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. v nasledovnom znení: „Týmto prehlasujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti Grafton dobrovoľne a sú pravdivé. Zároveň súhlasím s evidenciou a spracovaním poskytnutých údajov oprávnenými osobami Grafton za účelom a v rozsahu, ktorý je potrebný pre realizáciu výberového konania na pracovnú pozíciu, o ktorú sa uchádzam, alebo na účel zavedenia predzmluvných vzťahov podľa §7 ods. 4 písm. b) zákon č. 122/2013 Z.z. Tento súhlas udeľujem na dobu určitú, ktorá uplynie dňom keď mi spoločnosť Grafton sprostredkuje vhodné zamestnanie a uplynie garančná doba voči budúcemu zamestnávateľovi vyplývajúca zo zmluvných podmienok medzi Graftonom a budúcim zamestnávateľom, alebo dňom, kedy požiadam o likvidáciu svojich osobných údajov, ako aj v prípade, že poskytnuté údaje nebudú môcť byť zaktualizované. V prípade odvolania tohto súhlasu, alebo uplynutí lehoty, alebo v prípade, že poskytnuté údaje nebudú môcť byť zaktualizované, spoločnosť Grafton osobné údaje, ktoré o mne získala, bezodkladne zlikviduje. Spoločnosť Grafton ma poučila o právach vyplývajúcich z § 20 zákona č. 122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov v znení zákona č.90/2005 Z.z a spôsobe ich uplatnenia, ako aj o poskytnutí osobných údajov tretej strane t.j možnému zamestnávateľovi a ústrediu práce sociálnych vecí a rodiny “
 Poučenie: V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov spoločnosť Grafton Recruitment Slovakia, s.r.o., ICO: 35 874 155, so sídlom: Obchodná 2, 811 01  Bratislava, nebude uchovávať osobne údaje o uchádzačovi, ktorého žiadosť o zamestnanie bola zamietnutá. Osobne údaje tohto uchádzača budú zlikvidovane najneskôr do 30dni od ich obdržania.

Požiadavky na uchádzača

  • Stredné odborné s maturitou alebo VŠ strojárskeho smeru- Prax v oblasti plánovania a riadenia technicko-výrobnej prevádzky v dĺžke min. 2 roky- Znalosť anglického alebo nemeckého jazyka výhodou- Ovládanie PC – MS office (Word, Excel, Outlook, MS Windows)- Schopnosť čítať technickú dokumentáciu a výkresy, znalosť technických noriem- Znalosť anglického alebo nemeckého jazyka vítaná

Grafton Recruitment Slovakia s.r.o.

Grafton Recruitment Slovakia, s.r.o.
Námestie SNP 1
811 06 Bratislava 1

alebo


Obchodná 19
811 06 Bratislava

Randusová Ivana
ivana.randusova@grafton.sk
02-59 208 111 / 02-59 208 122-práca v UK

Grafton Recruitment – Váš partner pri hľadaní práce Hľadáte novú prácu? Chcete nájsť stále zamestnanie alebo brigádu? Nie ste si istí ako správne napísať životopis (CV)? Čo je dôležité vedieť na pracovnom pohovore alebo výberovom konaní? Aké je Vaše uplatnenie na trhu práce? Spoločnosť Grafton Recruitment Slovakia, svetovo uznávaný poskytovateľ personálnych služieb a sprostredkovania práce, je personálno-poradenská agentúra so širokou pôsobnosťou. V oblasti sprostredkovania práce ponúkame stále zamestnanie, dočasné úväzky, brigády, ale aj prácu v zahraničí, najmä v Anglicku a Írsku. Zameriavame sa najmä na ponuky práce v nasledujúcich odboroch: Finance, Banking&Accounting; Technologies–Engineering; Construction&Real Estate; IT&Telco; HR, Office Services&Law; Business Support Centers; Sales&Marketing; Temporary Staffing&Industrial Placements; International Division; Pharmaceutical; Catering&Hospitality and Blue Collars. Okrem pracovných ponúk Vám poradíme ako napísať životopis, sprievodný list alebo ako sa pripraviť na pohovor. Medzi naše služby patrí tiež personálna inzercia na mieru, testovanie kandidátov, Assesment Centres, personálne a mzdové vedenie, konzultácie v oblasti ľudských zdrojov a Outplacement. Záleží nám na kvalite a snažíme sa na trhu sprostredkovania práce a personálneho poradenstva ponúknuť maximálne profesionálny servis. Práve preto sme implementovali systém riadenia kvality ISO 9001 uznávaný aj v Európe. Grafton Recruitment, ktorý bol založený v roku 1982, zaznamenal významný nárast v posledných piatich rokoch. So 76 pobočkami v 19 krajinách sveta, naša pobočková sieť poskytuje schopnosť byť bližšie klientom a naši konzultanti majú znalosť lokálneho aj medzinárodného trhu (Belgium, Chile, China, Czech Republic, France, Greece, Hong Kong, Hungary, Ireland, Lithuania, Poland, Portugal, Romania, Russia, Singapore, Slovakia, Spain, Turkey, UAE, UK).