Úvod  |   Ponuky práce  |   Brigády  |   Životopisy  |   Platy  |   Diskusie  |   Informácie  |   Pre firmy

Úvodná stránka / Diskusné fórum /

V diskusiách hľadať slová:
 
Pridať tému do diskusie


Okruhy diskusií


Diskusie podľa


Norman Montilla, 07.02.2011 17:04

Re Peter a Lubka:
Volám sa Norman Montilla, a chcem reagovať na komentáre kde sa pripomína moje meno (ale aj meno bývalej kolegyne Mgr. Kamila Žilínková) v súvislosti so sťažnosťami voči Agentúre Opportunities. Pretože som chcel rozoberať tieto problémy osobne, dňa xxxxxx užívateľka Nickom „renca“ uviedla v tomto fórum kontakt na mňa, ale nikto sa neprihlásil, takže, reagujem písomné.
Podotýkam, že som vstúpil do tejto diskusie lebo môj úmysel je riešiť, alebo aspoň sa o tom pokúsiť a v žiadnom prípade hádať sa alebo vymeniť si s nikým nadávky, pretože to neposunie tento problém dopredu.
Ja tu nechcem niekoho poúčať, ale by som bol rad, keby sme boli všetci objektívny pri vydaní svojho názoru, každý človek sa môže mýliť alebo pri zistení faktov. Všetci sme ľudia, takže mali by sme brať do úvahy určité situácie, s ktorými sa stretávame pri zistení faktov.
Prvá... aby sme brali na vedomie, že keď sa rozhodneme riešiť nejakú situáciu, mali by sme si najprv zistiť okolo nej všetky potrebné okolnosti, čo najviac sa dokumentovať.
Druhá... že je podstatne, aby sme sa opierali len o pravdivé tieto, keď chceme reklamovať.
Tretia... že netreba zabudnúť, že v každom rozpore sú minimálne dve protichodné strany a že každá strana bude tvrdiť svoje.

Štvrtá... že vždy treba počítať s možnosťou, že ten problém mohol byť niekým úmyselné vyvolaný, alebo že niekto využíva danú situáciu na svoje osobné účely.
Piata... že ak je to tak, ten dotyčný bude čakať na každého, ktorý sa o tom bude zaujímať, aby mu ako prvý podal svoje vlastné argumenty ... a

Šiesta... aby sme si uvedomili, že ak pustime riešiť náš problém na základe mylnej informácie, ktorú nám podali, môžeme vyvolať ešte väčšiu nespravodlivosť, okrem toho, že niekto budú s nami mávať ako keby sme boli divadelne babky.
Falošné argumenty rozpoznáme, pretože väčšinou sa nemusíme namáhať, aby sme ich získali, vždy ich nám niekto veľmi ochotné servíruje na peknom taniere.
Najprv sa chcem vyjadriť k činnostiam, pri ktorých prostredníctvom našej agentúry sme ponúkali možnosť sa zamestnať a emigrovať do Kanady.
Ja súhlasím s tým, že ak niekto za určitú službu zaplatil a nedostal ju, tak má právo sa sťažovať alebo minimálne vyjadriť svoje dojmy. Z vlastnej skúsenosti viem, že keď nejaká nespravodlivosť postihne človeka a nedostáva sa mu pomoc, tak pocit sklamania ho bude sprevádzať a dusiť dlho, možno po celý život.
Ak sa niekoho dotýkam, dúfam že nebude myslieť že som proti nemu zameraný, jednoducho, ak sa pokúsim toto riešiť musím veci povedať. Nepamätám sa na také prípady aké tu spomínajú užívateľky Henrieta a Bo tvrdia, myslím že ja v tom čase som už nerobil v tej agentúre. Potreboval by som sa s vami stretnúť a pozrieť na zmluvy. V každom prípade Vám navrhujem, aby sme sa osobne stretli a pokúsili dať túto záležitosť do poriadku. Tiež budem rád ak si precitáte nasledujúce poznámky, ktoré som tu napísal, pomôžu Vám sa zoznámiť s mojím stanoviskom a stanoviskom agentúry. Pokiaľ budete mať dosť času vám neuškodí prečítať aj ostatné odpovede, pomocou ktorých reagujem iným ľuďom v tomto fóre.
Táto odpoveď je pre všetkých čo sú presvedčení, že podstatou našej agentúry bolo oklamať ľudí.
Pôvodným planom našej agentúry bol sprostredkovať prácu na farmách v Španielsku za čo sme aj spracovali projekt. Lenže, istá kanadská advokátska firma nám navrhovala, aby sme využili pre Slovenských klientov možnosti, ktoré ponúka Kanadský imigračný program.
Boli to advokáti, ktorí sa niekoľko rokov venovali tejto problematike. Hneď na začiatku nás ale upozornili, aby sme nikdy nesľúbili nikomu, že „určité“ ho dostaneme do Kanady. Povedali: „Je pravdou, že Kanada prijíma každý rok veľké množstvo imigrantov, ale počet žiadosti niekoľkokrát prevyšuje ročnú kvótu, ktorá stanoví kanadská vláda.“ „Túto možnosť využívajú ľudia z celého sveta, a veľa z nich sa na to dôkladné pripravujú, konkurencia je veľmi silná.“ A dodali: „Okrem toho, len kanadské inštitúcie vedia na základe čoho vyberú svojich kandidátov, odmietnutý môže byť aj taký človek, ktorý splní všetky kritériá a neexistuje spôsob ako to ovplyvňovať, v tejto krajine sa zákony rešpektujú a korupcia je skoro nulová.“ „Dostať sa do Kanady nie je ľahké.“ Niekoľko mesiacov neskoršie, všetky rozhovory s našimi klientmi sme začali týmito slovami.
Naša práca bola teda, spolu s kanadskou firmou, poradiť záujemcov o tento program, aby sa na naň čo najlepšie pripravili, usmerňovať ich žiadosti, aby boli čo lepšie skoncipované a podané, a vybaviť v Kanade všetky potrebné záležitosti, ktoré boli súčasťou týchto žiadosti. Teda, my sme nesprostredkovali priamo prácu ani emigráciu do Kanady, ale sme radili záujemcov ako majú postupovať na dosiahnutie týchto cieľov.
Ale niektorí bývali klienti sú istí, že od tej chvíle p. Žilínková a ja sme boli odsúdený pohodlné sedieť a počítať „tie veľké sumy peňazí,“ o ktorých sa tú píše, zvlášť keď nás oslovila jedna zahraničná firma.
Ale pravda bola taká, že práve vtedy začala pre nás tvrdá práca: spracovanie nového projektu získanie veľkého množstva informácie, overiť totožnosť týchto advokátov, overiť ich oprávnenie na výkon tejto činnosti, zistiť prípadne problémy so zákonom pre nesplnenie povinnosti, čí sa im podarilo vôbec niekoho dostať do Kanady, či poplatok ktorý pýtajú nie je v rozpore so zákonom ... a pod. Všetko samozrejme cez kanadské oficiálne úrady.
Ďalej sme sa učili všetko okolo Kanadskej emigračnej politike, všetky imigračný programy ktoré existovali, ich fungovanie, rozoznať zodpovedné orgány, atd., atd.
Robili sme tiež kompletné štúdium aj o kanadskej kultúre, ekonomike, politike a zvlášť o kanadských sociálnych aspektoch.
A na konci bolo nutné spracovať takú stratégiu, ktorá mala zabezpečiť klientom ich úspešné ukončenie tohto procesu, Kanaďanom výber najlepších kandidátov a našim kanadským partnerom aj našej agentúre patričný honorár za čas, financie a prácu, ktoré sme vynaložili pri organizácií tejto činnosti. Priznám sa, že som čakal aj uznanie za tú makačku. Lebo aj pani Žilinková aj ja sme prijali túto činnosť nielen ako príležitosť na zarábanie, ale hlavne aj ako dôležitú službu pre ľudí. Ináč by sme to neboli robili ako sme to robili. Toto všetko vyžiadalo od nás skoro tri mesiace prípravy.
..............................
Do dnes platí, že ak chcete zistiť aké máte možnosti na emigráciu do Kanady a používate služby kanadskej firmy musíte zaplatiť dopredu veľkú sumu peňazí po tisícových čiastkach, inak tieto firmy nepohnú ani prstom. Vedeli sme, že Kanadské firmy nikoho neľutujú, lebo aj oni majú pri tejto práci výdaje. Ale pretože sme zistili aj to, že veľa ľudí bolo pri tom podvedených, pre nás priorita č. 1., sa stala zabrániť, aby našim klientom sa nič také nestalo. A preto sme dali týmto partnerom podmienku, že naši klienti uhradia ten poplatok až z prvého kanadského platu. Nebolo to ľahké ale ak chceli pracovať s nami museli nám v tomto vyhovieť. Trval som na týchto podmienkach, lebo som chránil seba svoju kolegyňu a našich klientov. Toto prinieslo pre Slovákov výhody ktoré asi nikto predtým nemal, napr.
-
Slováci boli doteraz pravdepodobne jediní ľudia, ktorý cez kanadské agentúry zistili svoje možnosti na túto emigráciu ale neriskovali lebo žiadne peniaze dopredu nedali (aspoň tí ktorý využili služby našej agentúry).
-
My sme vytvorili také podmienky, aby sa do tohto programu mohli prihlásiť aj ľudia, ktoré nemali dostatočné finančné prostriedky, ale boli šikovní.
-
Ak niekto sa zúčastnil programu a na konci nebol vybraný nemusel nič nezaplatiť.
Celý proces, bol rozdelený na jednotlivé fázy:
Prvá fáza: bola trojhodinový rozhovor, pri ktorom klient zaplatil sumu 300,- Sk. (10 EU). Po zaplatení tejto čiastky, ktorá ani zďaleka nestačila na krytie výdajov, dostal tieto služby:
-
kópie a skenovanie všetkých dokladov. (minimálne 3x).
-
spracovanie štruktúrovaného životopisu, podľa kanadského vzoru.
-
spracovanie motivačného listu a žiadosti.
-
Preloženie všetkých dokladov do anglického a španielskeho jazyka. (hlavne sídlo nášho partnera bol v jednej španielsky hovoriaca krajina, a vyžiadal od nás prekladať doklady do obidvoch jazykov, pritom preklad jednej normovanej strany na Slovensku stala v tom čase 600,- Sk -20 EU.)
-
poštovne do Kanady (často bolo treba použiť súkromnú kuriérsku službu)
-
dostali materiál s informáciou o všetkom čo na nich čakalo v Kanade po ekonomickej, sociálnej a politickej stránke.
-
vybavili sme, aby všetky telefonáty, ktoré sa uskutočnili medzi našimi záujemcami a kanadským zamestnávateľom a advokátmi, uhradila kanadská strana.
-
poskytli sme im zdarma vynikajúce programy na učenie anglického jazyka.
-
počas doby vybavovania mali nárok sa bezplatné poradenstvo.
Možno teraz si myslite, že to nie je možne, ale bolo, a poviem vám ako: lebo sme sa dohodli s firmami a ľuďmi, ktoré s nami spolupracovali, ako prekladatelia, aby aj oni čakali na svoje honoráre dokedy naši klienti nebudú v Kanade. Ak na konci ten dotyčný sa nedostal do Kanady, tak všetci sme museli znášať tú stratu.
Náklady neboli malé ani na kanadskej strane . tam bolo treba vybaviť pre každého klienta aspoň jednu záväznú pracovnú ponuku, nájomnú zmluvu a iné. Naši partneri museli hľadať prácu pre našich klientov. Podľa zákona bolo treba dokázať, že žiadny kanadský občan na širokom okolí nepotreboval alebo nemal záujem o tú istú prácu. Preto museli ponúknuť toto pracovné miesto vo formy inzerátov cez viaceré noviny po dobu jedného mesiaca. Ak sa nikto neprihlásil mohli sme počítať s tým miestom, ale ak sa prihlásil niekto, naši advokáti musel hľadať ďalej pre nášho klienta iné pracovné miesto.
Čo sa týka bývania, tiež museli hľadať a rezervovať pre nášho klienta dom alebo byt, čo v praxi znamenalo zaplatiť určitú zálohu, lebo inak majiteľ nemusel dlho čakať s voľným bytom. K tomu pridáme lokálne a medzinárodné telefonáty, benzín, kolkové známky, poštovné, atd. Samozrejme okrem toho každý mesiac bolo treba zaplatiť nájom kancelárie, sekretárky, energie atd., ani nehovoriť na čas, ktorý sme vynaložili kanadské a slovenské teamy, aby sme to všetko dotiahli dokonca.
Ani jeden z prihlásených záujemcov nevedel po anglický, ale zaviazali sa, že do 9 mesiacov sa naučia aspoň na komunikatívnej úrovni, čo bolo uvedené v zmluve, ktorú s nami podpísali. Tiež sme ich upozornili, že bez toho, aby nevedeli po anglický nebudú môcť cestovať do Kanady.
Keď prišiel ten čas, spojili sa s nimi naši partneri a ich budúci zamestnávateľ. 96% z kandidátov vypadol pretože nevedeli reagovať po anglický na otázku Ako sa voláte? Celý deň volali do našej kancelárie, vraj aby sme dali Kanaďanom nové návrhy ako napr. „Môžete im odkázať, že som pripravený hneď odisť ? a nech si nerobí starosti s jazykom, lebo ten sa naučím tam.“ alebo „Povedzte im nech pošlú letenku, ja sa rukami nohami dohodnem s nimi... a pod.
Zvyšný 4% sa učil iba základy a žiadal o predlženie lehoty o ďalších 6 mesiacov. Tá ale vyžadovala ďalšie náklady, a po tejto trpkej skúsenosti už sa nám nechcelo riskovať, takže ak chceli prejsť na ďalšiu fázu, mali aspoň zaplatiť časť minulých nákladov. Dohodli sme sa že ak zaplatia sumu 10.000 Sk a môžu pokračovali v programe. O pár mesiacov aj tieto klienti predčasne opustili tento program.
Keď títo klienti vždy platili za služby, ktoré boli vopred vykonané, tak potom ako ja mám chápať, že sa potom objavili niektorí z nich a pýtajú späť od našej agentúry peniaze,, lebo vraj my sme ich neposlali do Kanady...?!!!
Veď aj ja som do nich investoval a nikto mi to nevráti, a nebudem spomínať na straty, ktorí svojou nezodpovednosťou nám spôsobili.
Ja ale budem nikomu nadávať do opíc, naopak snažím sa pochopiť ich situáciu, už je to minulosť.
Plánovali sme všetko, so všetkým sme rátali... okrem jedného: že títo klienti sa nenaučia po anglický. Máme im vrátiť peniaze, ktoré sa minuli na vybavovanie ich žiadosti? Ako by boli dopadli, keby oni sa mi boli vybavili svoju žiadosť sami?
Ešte, že by som dodal, že vo zmluvách bolo zakotvené, že ak záujemca sa neučí v dohodnutej lehote po anglický, sa to bude považovať za porušenie zmlúv a preto bude musieť zaplatiť pokutu 15.000 Sk. Ale ja neviem ani o jeden prípad, kedy sme uplatnili toto právo, všetkým sme to odpustili, nechceli sme žiadne aféry okolo toho.
Myslím si, že dôvodov je dosť, aby sme si dohodli nejaký termín na osobné stretnutie, môžete mi písať na adresu: sysdecoor@gmail.com
Ďakujem.
Norman Montilla

Zaslať informáciu o diskusii známemu

Vaše meno: *
Váš e-mail: *
E-mail prijímateľa: *
Sprievodný text - informácia pre prijímateľa *:
Linka na diskusiu sa pripojí k mailu automaticky.


Do políčka odpíšte zobrazený kontrolný kód:     *   


Tento projekt vám bude nápomocný, ak ste hľadali: práca, profesia, brigády, voľné pracovné miesta, úrad práce, ponuky práce, trh práce, personálne agentúry.

Práca emailom |  Ponuky práce |  Brigády |  Profesie |  Regióny |  Firmy |  Popisy profesií |  Platy a benefity |  Práca v IT |  Práca v obchode |  Slovník |  Bio obchod


© 2005-2018 JOBAGENT.SK, s.r.o. Všetky práva vyhradené. 53